جزئیات نویسندگان

قدوسي, نويد, دانشجوي کارشناسي ارشد آسيب‌شناسي ورزش، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزش، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران

  • دوره 8، شماره 2: 1391 - مقاله پژوهشی اصيل
    مقایسه اثر تقویت عضلات دور کننده و چرخاننده خارجی مفصل ران با عضلات چهارسر در بیماران مبتلا به سندرم درد کشککی- رانی
    چکیده  PDF  XML