جزئیات نویسندگان

قنبري, نسرين, کارشناس ارشد، گروه شنوایی‌شناسی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

  • دوره 11، شماره 2: 1394 - مقاله پژوهشی اصيل
    ساخت و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون دایکوتیک هجای بی‌معنی در بزرگسالان هنجار فارسی زبان
    چکیده  PDF