جزئیات نویسندگان

قمري, نرگس, دانشجوي دکتري، گروه کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران

  • دوره 11، شماره 5: 1394 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی تأثیر تمرینات درکی- حرکتی بر زبردستی کودکان مبتلا به سندرم داون (طرح تک‌آزمودنی
    چکیده  PDF