جزئیات نویسندگان

مصطفایی, ندا, استادیار، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

  • دوره 14، شماره 1: 1397 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی قابلیت پاسخگویی نسخه فارسی پرسش‌نامه Oxford به درمان فیزیوتراپی در بیماران ایرانی مبتلا به استئوآرتریت زانو
    چکیده  PDF