جزئیات نویسندگان

عصری, ندا, کارشناس ارشد، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

  • دوره 13، شماره 6: 1396 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی میزان فعالیت و هم‌انقباضی عضلات زانو و مچ ‌پا در راه‌ رفتن به جلو و عقب در افراد سالم
    چکیده  PDF