جزئیات نویسندگان

قهرمانی, ناجی, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

  • دوره 13، شماره 4: 1396 - مقاله پژوهشی اصيل
    تأثیر و ماندگاری خستگی عضلات اندام تحتانی بر زمان رسیدن به پایداری در پرش فرود تک پای مردان بزرگسال هندبالیست لیگ برتر ایران
    چکیده  PDF