جزئیات نویسندگان

گودرزي, مهرنوش, کارشناس ارشد کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران

  • دوره 8، شماره 3: 1391 - مقاله پژوهشی اصيل
    ارزیابی تأثیر برنامه آموزش مراقبت‌های ویژه بر دانش مادران از نحوه مراقبت صحیح از کودکان فلج مغزی
    چکیده  PDF  XML