جزئیات نویسندگان

معمارزاده, مهرداد, دانشيار، فوق تخصص جراحي اطفال، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران

  • دوره 7، شماره 3: 1390 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی مقایسه ای سن دریافت خدمات درمانی مختلف در بیماران مراجعه کننده به تیم شکاف کام اصفهان
    چکیده  PDF  XML