جزئیات نویسندگان

مزده, مهر دخت, دانشگاه علوم پزشکي همدان, ایران

  • دوره 10، شماره 5: 1393 - مقاله پژوهشی اصيل
    ارزیابی متغیر های فضایی زمانی و نیروی عکس‌العمل زمین هنگام راه رفتن در بیماران پارکینسون و افراد سالم
    چکیده  PDF