جزئیات نویسندگان

قدوسي, مهديه, کارشناس فيزيوتراپي، بروجن, ایران

  • دوره 5، شماره 1: 1388 - مقاله پژوهشی اصيل
    تعيين ميزان مطابقت ارجاع بيماران مبتلا به علايم درد سياتيکي به جراحي با شاخص‌هاي استاندارد درماني
    چکیده  PDF  XML