جزئیات نویسندگان

کمالي اردکاني, مصطفي, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه ارتوپدي فني، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران

  • دوره 9، شماره 1: 1392 - مقاله مروری
    بررسی تاثیرسیلیکون لاینر ها بر کیفیت راه رفتن افراد مبتلا به قطع عضو زیر زانو ؛ مروری بر مقالات
    چکیده  PDF  XML