جزئیات نویسندگان

مزيدي, مريم, کارشناس ارشد آسيب شناسي ورزشي ، دانشگاه تهران، تهران، ايران

  • دوره 10، شماره 3: 1393 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی تاثیر حداکثر اکسیژن مصرفی بر شاخص¬های پويايي اكسيژن دوره ريكاوري پس از فعاليت بيشينه پیوسته در زنان بسکتبالیست
    چکیده  PDF