جزئیات نویسندگان

محمدپور, مريم, دانشجوي كارشناسي ارشد كاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران.

  • دوره 10، شماره 1: 1393 - مقاله پژوهشی اصيل
    مقایسه استفاده از زمان در مادران دارای کودک مبتلا به اوتیسم و مادران دارای کودک عادی
    چکیده  PDF