جزئیات نویسندگان

قشقايي, مريم, کارشناسي ارشد کاردرماني دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران, ایران

  • دوره 10، شماره 1: 1393 - مقاله پژوهشی اصيل
    تبیین عوامل تسهیل کنندهپیروی والدین از برنامه آموزشی مراقبت ویژه ی کودکان فلج مغزی درمنزل: تحلیل محتوایی تجارب آموزشی والدین.
    چکیده  PDF