جزئیات نویسندگان

محمدي, مرضيه, دانشجوی دکترای فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی شیراز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

  • دوره 10، شماره 2: 1393 - مقاله پژوهشی اصيل
    مقایسه دامنه حرکتی و استقامت عضلانی ناحیه گردن در بیماران مبتلا به سردرد تنشی با افراد سالم
    چکیده  PDF