جزئیات نویسندگان

معتمدي, محمود, دانشيار، گروه مغز و اعصاب، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران

  • دوره 8، شماره 4: 1391 - مقاله پژوهشی اصيل
    ارزیابی پردازش زمانی در افراد مبتلا به صرع لوب گیجگاهی با استفاده از آزمون توالی الگوی دیرشی
    چکیده  PDF  XML