جزئیات نویسندگان

کمالي, محمد, دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي ايران, ایران

  • 1386 - مقاله پژوهشی اصيل
    ساختار سازه‌ای هر یک از واکه‌های زبان فارسی در دانش‌آموزان 15 تا 18 ساله عادی و مبتلا به افت شنوایی متوسط و شدید شهر اصفهان در مقطع دبیرستان
    چکیده  XML