جزئیات نویسندگان

کمالي, محمد, دانشيار، عضو هيأت علمي، گروه علوم پايه، دانشکده توانبخشي، مرکز تحقيقات توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران