جزئیات نویسندگان

کمالي, محمد, دانشيار، عضو هيأت علمي، گروه آمار زيستي، مرکز تحقيقات توان‌بخشي، دانشکده توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران

  • دوره 8، شماره 5: 1391 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی تأثیر تخریب ملانوسیت‌های گوشی بر عملکرد شنوایی و دهلیزی در بیماران مبتلا به ویتیلیگو
    چکیده  PDF  XML