جزئیات نویسندگان

علیزاده, محمدحسین, استاد، گروه آسيب‌شناسي ورزشي و حركات اصلاحي، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

  • دوره 13، شماره 1: 1396 - مقاله پژوهشی اصيل
    آیا الگو‌های حرکتی پایه در فوتبالیست‌های نوجوان پسر تحت تأثیر تمرینات عملکردی قرار می‌گیرند؟
    چکیده  PDF