جزئیات نویسندگان

عليزاده, محمدحسين, دانشيار دانشکده تربيت بدني دانشگاه تهران- متخصص طب ورزشي- دانشکده تربيت بدني دانشگاه تهران- گروه طب ورزشي- تهران ايران

  • دوره 7، شماره 1: 1390 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسي تاثير یکدوره برنامه تمريني بر ميزان دامنه حركتي گردن و گردن درد افراد غيرورزشكار
    چکیده  PDF  XML