جزئیات نویسندگان

عليزاده, محمدحسين, دانشيار دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران

  • دوره 8، شماره 2: 1391 - مقاله پژوهشی اصيل
    مقایسه حداکثر گشتاور اكسنتريك عضلات ران و مچ در زنان ورزشكار با ناپایداری عملکردی مچ پا
    چکیده  PDF  XML