جزئیات نویسندگان

کريمي, محمدتقي, دانشيار، مرکز تحقيقات اسکلتي و عضلاني، گروه اورتز و پروتز، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

  • دوره 11، شماره 5: 1394 - مقاله پژوهشی اصيل
    تأثیر هشت هفته تمرینات ریباندتراپی بر روی تعادل، انعطاف‌پذیری و قدرت عضلات زانوی کودکان مبتلا به فلج مغزی اسپاستیک
    چکیده  PDF