جزئیات نویسندگان

کيهاني, محمد رضا, عضو هيات علمي دانشکده توانبخشي،گروه آمار حياتي، دانشگاه علوم پزشکي ايران،تهران،ايران

  • دوره 7، شماره 1: 1390 - مقاله پژوهشی اصيل
    يك مطالعه موردي در زمينه طراحي و ساخت ارتز دايناميك توراكولومبار و تاثير آن بر ميزان كاهش قوس كايفوز در بيماري شوئرمن
    چکیده  PDF  XML