جزئیات نویسندگان

کردی, محمد رضا, دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

  • دوره 13، شماره 1: 1396 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی تأثیر غوطه‌وری در آب سرد بر شاخص‌های عصبی- عضلانی خستگی ناشی از فعالیت سرعتی تکراری؛ بخش اول
    چکیده  PDF