جزئیات نویسندگان

محمود خانی, محمد رضا, دانشیار، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

  • دوره 9، شماره 2: 1392 - مقاله پژوهشی اصيل
    شاخصهای بیومتریکی مرتبط با آسيب ورزشکاران نخبه رشتههای رزمی و ارائه راهكارهاي پيشگيرانه
    چکیده  PDF  XML