جزئیات نویسندگان

عليزاده, محمد حسين, دانشيار، گروه طب ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران

  • دوره 9، شماره 3: 1392 - مقاله پژوهشی اصيل
    اثر شش هفته تمرینات هاپینگ بر روی حس وضعیت مفصل ورزشکاران دارای بی‌‌ثباتی عملکردی مچ پا
    چکیده  PDF  XML