جزئیات نویسندگان

کريمي, محمد تقي, دکتراي اعضاي مصنوعي و وسايل کمکي، عضو هيأت علمي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران