جزئیات نویسندگان

مانده‌گاري نجف آبادي, محبوبه, نجف‌آبادي. کارشناس کاردرماني، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران., ایران

  • دوره 10، شماره 4: 1393 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی تأثیر بازی‌های کامپیوتری بر سطح توجه کودکان مبتلا به اختلال کم‌توجهی و بیش‌فعالی
    چکیده  PDF