جزئیات نویسندگان

قاسمی, مجید, دانشیار، گروه نورولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

  • دوره 14، شماره 3: 1397 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی مقایسه‌ای شاخص‌های عصبی و مکانیکی عضله گاستروکنمیوس داخلی اسپاستیک قبل و بعد از دوازده ماه ابتلا به بیماری در بیماران مبتلا به سکته مغزی
    چکیده  PDF