جزئیات نویسندگان

کامیاب, مجتبی, استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

  • دوره 9، شماره 4: 1392 - مقاله پژوهشی اصيل
    مقایسه¬ی تأثیر فوری ارتوز AFO مرسوم و ارتوز لگني- مچ پايي بر پارامترهای راه رفتن در افراد مبتلا به بیماری ام اس
    چکیده  PDF  XML