جزئیات نویسندگان

کامياب, مجتبي, استاديار، عضو هيأت علمي، گروه ارتوز و پروتز، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران

  • دوره 9، شماره 4: 1392 - مقاله پژوهشی اصيل
    مقایسه ی تأثیر فوری ارتوز AFO مرسوم و ارتوز لگني- مچ پايي بر پارامترهای راه رفتن در افراد مبتلا به بیماری ام اس
    چکیده  PDF  XML