جزئیات نویسندگان

قسیسین, لیلا, استادیار، مرکز تحقیقات اختلالات ارتباطی و گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

  • دوره 13، شماره 1: 1396 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی اثربخشی درمان کامپیوتری بر مهارت نامیدن بیمار مبتلا به زبان‌پریشی ناروان: یک مطالعه مورد- منفرد
    چکیده  PDF