جزئیات نویسندگان

غزاله, لیلا, استادیار، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

  • دوره 14، شماره 5: 1397 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی نحوه توزیع وزن روی پاها و بازوی گشتاور نیروی عکس‌العمل زمین در وضعیت ایستاده در زنان مبتلا به کف ‌پای صاف
    چکیده  PDF  PDF