جزئیات نویسندگان

غزاله, لیلا, استادیار، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

  • دوره 13، شماره 5: 1396 - مقاله پژوهشی اصيل
    ارتباط و پایایی آزمون‌های تعیین پای غیربرتر جهت ارزیابی تعادل در وضعیت ایستاده
    چکیده  PDF