جزئیات نویسندگان

غزاله, لیلا, استادیار، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

  • دوره 13، شماره 6: 1396 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی میزان فعالیت و هم‌انقباضی عضلات زانو و مچ ‌پا در راه‌ رفتن به جلو و عقب در افراد سالم
    چکیده  PDF