جزئیات نویسندگان

قسيسين, ليلا, عضو هيأت علمي، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، دانشجوي دکتري، گروه گفتار درماني، دانشگاه بهزيستي و علوم توانبخشي، تهران، ايران

  • دوره 9، شماره 3: 1392 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی و مقایسه توانایی تکرار ناکلمه در دانش‌آموزان نارساخوان پایه سوم ابتدایی
    چکیده  PDF  XML