جزئیات نویسندگان

قرباني قهفرخي, ليلا, دانشجوي دکتراي تخصصي، گروه تربيت بدني، دانشگاه پيام نور

  • دوره 7، شماره 3: 1390 - مقاله پژوهشی اصيل
    رابطه بین ناهنجاری‌های وضعیتی ستون فقرات با عادات و وسایل استراحتی ایرانیان در سنین میان‌سالی در پنج استان منتخب کشور
    چکیده  PDF  XML