جزئیات نویسندگان

کمالي سروستاني, فهيمه, دانشيار، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران

  • دوره 9، شماره 1: 1392 - مقاله پژوهشی اصيل
    مقایسه اثر دو تکنیک ماساژ درمانی و استرین– کانتراسترین بر درد و عملکرد مبتلایان به گردن‌‌درد
    چکیده  PDF  XML