جزئیات نویسندگان

محمدی‌پور, فریبرز, استادیار، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت‌ بدنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

  • دوره 12، شماره 6: 1395 - مقاله پژوهشی اصيل
    تأثیر هشت هفته تمرینات صندلی بر عرض و طول گام بزرگسالان مبتلابه فلج مغزی پاراپلژی
    چکیده  PDF