جزئیات نویسندگان

مجیری, فریبا, مربی، گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

  • دوره 13، شماره 2: 1396 - مقاله پژوهشی اصيل
    مقایسه علایم مقیاس ناراحتی مسیر صوتی و ویژگی‌های آکوستیک در بیماران مبتلا به ریفلاکس حلقی- حنجره‌ای و ریفلاکس معدی- مروی
    چکیده  PDF