جزئیات نویسندگان

مجيري, فريبا, کارشناس ارشد، عضو هيأت علمي، گروه گفتار درماني، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

  • دوره 9، شماره 3: 1392 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی و مقایسه شاخص معلولیت ناشی از اختلال صوتی در معلمان و کاربران غیر حرفه‌ای مبتلا به اختلال صوتي
    چکیده  PDF  XML