جزئیات نویسندگان

محمدیان, فروغ, کارشناس ارشد، گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

  • دوره 12، شماره 4: 1395 - مقاله پژوهشی اصيل
    اثربخشی روش‌های یکپارچه‌‌سازی حسی- حرکتی بر خام حرکتی کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری غیرکلامی
    چکیده  PDF