جزئیات نویسندگان

قدیری, فرهاد, استادیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

  • دوره 14، شماره 3: 1397 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی اثر ترتیبی تمرینات ذهنی و بدنی بر انتقال دوسویه فوری و تأخیری در یک تکلیف پرتابی در زنان مبتلا به فلج مغزی یک‌طرفه
    چکیده  PDF
  • دوره 13، شماره 6: 1396 - مقاله پژوهشی اصيل
    مقایسه اثر تمرینات چشم ساکن و پیش‌بینی بر عملکرد دروازه‌بانان هاکی
    چکیده  PDF