جزئیات نویسندگان

غفاري نژاد, فرحناز, دانشجوي دکتري و عضو هيأت علمي، گروه فيزيوتراپي، دانشکده‌ علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران

  • دوره 8، شماره 5: 1391 - مقاله پژوهشی اصيل
    مقایسه قدرت و استقامت عضلات ثبات دهنده تنه در افراد مبتلا به سندرم درد مفصل پاتلوفمورال و افراد سالم
    چکیده  PDF  XML