جزئیات نویسندگان

قاسمي, غلامعلي, استاديار، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران

  • دوره 8، شماره 1: 1391 - مقاله پژوهشی اصيل
    تأثير تمرينات ورزشي ترکيبي بر کيفوز پشتي و لوردوز کمري نوجوانان کم‌توان ذهني
    چکیده  PDF  XML
  • دوره 8، شماره 3: 1391 - مقاله پژوهشی اصيل
    مقايسه ناهنجاري‌هاي وضعیتی منتخب ستون فقرات ووشوکاران حرفه‌اي و آماتور با افراد غير ورزشکار
    چکیده  PDF  XML