جزئیات نویسندگان

قاسمي, غلامعلي, استاديار دانشکده تربيت بدني دانشگاه اصفهان

  • 1386 - مقاله پژوهشی اصيل
    تأثير هشت هفته حركات اصلاحي بر لوردوز كمري
    چکیده  PDF  XML
  • دوره 7، شماره 2: 1390 - مقاله پژوهشی اصيل
    مقايسه تاثير دو روش تمرين درماني و خود درماني از طريق "کتاب کمر"بر بيماران مبتلا به کمردرد مزمن
    چکیده  PDF  XML