جزئیات نویسندگان

مالکی, علی, استادیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده فن‌آوری‌های نوین، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

  • دوره 14، شماره 1: 1397 - مقاله مروری
    نامتقارنی در زمان تکیه‌ کردن حین استفاده از پروتز اندام تحتانی: مرور نظام‌مند و فراتحلیل
    چکیده  PDF