جزئیات نویسندگان

کچويي, علي, فوق تخصص غدد و متابوليسم، اصفهان، ايران

  • دوره 8، شماره 1: 1391 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی تأثیر 8 هفته تمرینات هوازی بر الگوی توزیع فشار کف پایی بیماران مبتلا به دیابت نوروپاتی
    چکیده  PDF  XML