جزئیات نویسندگان

ميراعلايي, علي, استاديار بيماري‌هاي ريوي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

  • دوره 8، شماره 4: 1391 - مقاله پژوهشی اصيل
    تأثير دو روش تمريني ريباندتراپي و تمرينات هوازي بر روي ظرفيت هوازي، سطح اندوتلين پلاسما و کيفيت زندگي مردان مبتلا به آسم
    چکیده  PDF  XML